Chính sách cookie

Trang web bitcasino-vietnam.click (sau đây gọi là 'chúng tôi') sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies theo chính sách cookie này. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách cookie này trước khi tiếp tục sử dụng trang web.

1. Định nghĩa cookie

Cookie là một tập tin nhỏ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn khi bạn truy cập trang web. Cookie cho phép trang web nhận dạng thiết bị và thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập lại trang web.

2. Mục đích sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau đây trên trang web:

  • Cookies cần thiết: Những cookie này được sử dụng để cung cấp các tính năng cơ bản của trang web và giúp bạn truy cập trang web một cách dễ dàng và an toàn.
  • Cookies phân tích: Chúng tôi sử dụng các cookie phân tích để theo dõi lưu lượng truy cập và hiệu suất trang web. Thông qua việc thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn và tối ưu hóa trang web.
  • Cookies quảng cáo: Chúng tôi sử dụng các cookie quảng cáo để hiển thị quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn. Những cookie này giúp quảng cáo trở nên hữu ích hơn và đáng chú ý hơn.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý và kiểm soát cookies theo ý muốn trên trình duyệt của mình. Trình duyệt cho phép bạn từ chối hoặc xóa các cookie. Hãy lưu ý rằng việc từ chối hoặc xóa cookies có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web.