Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật cho mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chính sách này chỉ áp dụng cho trang web bitcasino-vietnam.click và không liên quan đến các trang web khác mà có thể được liên kết từ trang web này. Chúng tôi khuyên bạn kiểm tra các chính sách riêng tư của từng trang web mà bạn truy cập để hiểu rõ quá trình thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn tương tác với trang web bitcasino-vietnam.click, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân nhất định, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin không nhận dạng được cá nhân, như địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và trang web mà bạn đã truy cập trước khi đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng và phân tích xu hướng truy cập trang web.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để giao tiếp với bạn và cung cấp thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi.

  • Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ này là cần thiết để tuân thủ luật pháp, bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi, hoặc đảm bảo an toàn cho người dùng khác.

Tiến hành thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này qua thời gian mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận các thay đổi trong Chính sách này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]