Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây trước khi truy cập vào trang web bitcasino-vietnam.click. Sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung, logo, tên miền và tài liệu trên trang web này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của bitcasino-vietnam.click và các bên sở hữu tương ứng. Bất kỳ việc sao chép, sử dụng hoặc phân phối chúng mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chủ sở hữu là vi phạm luật bản quyền và có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Các thương hiệu và logo của bên thứ ba được công nhận là tài sản của chính chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng chúng trên trang web này không ám chỉ sự liên kết, ủy quyền hoặc bảo đảm mô hình doanh nghiệp giữa bitcasino-vietnam.click và bất kỳ bên thứ ba nào.

  • Phần từng loại thương hiệu
  • Phần về việc sử dụng logo

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của những người khác và mong rằng người dùng cũng sẽ tuân thủ các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ.

2. Tuân thủ quy định

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn cam kết tuân thủ tất cả các quy định pháp luật, quy tắc và quyền riêng tư. Bạn cam kết không gây rối trục xuất, tấn công hay xâm phạm tính toàn vẹn của trang web và hệ thống.

Bạn đồng ý không sử dụng trang web này để truyền tải các thông tin vi phạm pháp luật, lừa đảo, đe dọa, phỉ báng hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc thu hồi quyền truy cập của bất kỳ ai vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc có hành vi không thích hợp đối với trang web.

3. Thay đổi nội dung

Các thông tin và nội dung trên trang web có thể thay đổi từ thời điểm này và không có thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin lỗi thời hoặc không chính xác trên trang web.

  • Phần về thông tin thay đổi

Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và tin cậy, nhưng không đảm bảo rằng trang web sẽ luôn không có lỗi hoặc gián đoạn.